0
Το καλάθι σας

Ποικιλίες: Ξινόμαυρο 100%
Έδαφος: Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 250 μέτρων και σε επικλινή, αργιλώδη και αμμοπηλώδη εδάφη.
Συγκομιδή: 10-15 Σεπτεμβρίου
Μικροκλίμα: Ημιπειρωτικό κλίμα με λίγες χιονοπτώσεις το χειμώνα και το ζεστό καλοκαίρι. Οι βροχοπτώσεις κυμαίνονται από 400 – 600 mm ετησίως. Δεν είναι δυνατή η τεχνητή άρδευση. Το μεσοκλίμα του αμπελώνα περιγράφεται από τους βόρειους κυρίως ανέμους (Βαρδάρης), σχεδόν απουσία ανοιξιάτικων παγετών και χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας.
Οινοποιία:Το ξεφλούδισμα και στη συνέχεια ακολουθείται η μέθοδος «blanc de noir», που είναι η απόκτηση έως και 30% του λευκού γλεύκους των κόκκινων σταφυλιών με προσεκτική σύνθλιψη χωρίς την πίεση πίεσης, με αποτέλεσμα χρωστικές και άλλες φαινολικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον χυμό. Με ελεγχόμενη θερμοκρασία σε αργή αλκοολική ζύμωση με γηγενείς ζύμες, για να διατηρηθούν τα αρώματα της ποικιλίας Stay with the wine lees, για περίπου ένα χρόνο σε ανοξείδωτη δεξαμενή. Χωρίς σταθεροποίηση και αποχρωματισμό, εμφιάλωση χωρίς φιλτράρισμα.