0
Το καλάθι σας

Ποικιλιακή σύνθεση: Ροδίτης Αλεπού 100%
Έδαφος : Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 250 μέτρων και σε εδάφη με κλίση, αργιλώδη και αμμοπηλώδη.
Τρύγος : 15 - 25 Σεπτεμβρίου
Οινοποίηση : Αποβοστρύχωση, προζυμωτική εκχύλιση 24 ώρες σε χαμηλή θερμοκρασία (8-10 C) κατόπιν ελεγχόμενη αργή ζύμωση με τις αυτόχθονες ζύμες του σταφυλιού και παραμονή με τις οινολάσπες για έξη μήνες περίπου και στη συνέχεια εμφιάλωση χωρίς φιλτράριμα. Χωρίς την προσθήκη θειώδους καθ’όλη την διαδικασία της οινοποίησης. Παραμονή σε δεξαμενή για 12 μήνες με τις λεπτές οινολάσπες.