0
Το καλάθι σας

Ποικιλιακή σύνθεση: Xinomavro 50% – Negoska 50%
Έδαφος : Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 350 - 400 μέτρων και σε εδάφη με κλίση, αργιλώδη και αμμοπηλώδη.
Τρύγος : 25 - 30 Σεπτεμβρίου .
Οινοποίηση : The grapes come from young vines, up to twelve (12) years old. Destemming, classic red alcoholic fermentation with native yeasts at a controlled temperature in the alcoholic fermentation. Aging takes place in tank and part of the harvest in barrels,  no stabilization and bottling without filtering.