0
Το καλάθι σας

Ποικιλιακή σύνθεση: 50% Γουμένισσα (Ξινόμαυρο 25% - Νεγκόσκα 25%), 50% Μαυροδάφνη
Έδαφος: Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 250 - 300 μέτρων και σε εδάφη με κλίση, αργιλώδη και αμμοπηλώδη.
Τρύγος : 25 - 30 Σεπτεμβρίου .
Μικροκλίμα : Ημι-ηπειρωτικό κλίμα με κάποιες χιονοπτώσεις την περίοδο του χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι. Η βροχόπτωση κυμαίνεται από 400 – 600 mm ετησίως. Τεχνητή άρδευση δεν γίνεται. Το μεσοκλίμα του αμπελώνα περιγράφεται από βόρειους κυρίως ανέμους (Βαρδάρης), σχεδόν απουσία ανοιξιάτικων παγετών και χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
Οινοποίηση : Γίνεται ξεχωριστά οινοποίηση της Γουμένισσας και ξεχωριστά της Μαυροδάφνης και το κάθε ένα παραμένει σε δρύινο βαρέλι για 12 μήνες. Έπειτα γίνεται η συνένωση των δύο και παραμένουν σε ανοξείδωτη δεξαμενή για 2 μήνες. Η Γουμένισσα ακολουθεί κλασική ερυθρή αλκοολική ζύμωση με γηγενείς ζύμες και χωρίς προσθήκη οινολογικών υλικών (ένζυμα,