0
Το καλάθι σας

Ποικιλιακή σύνθεση: Μαλαγουζιά 100 %
Έδαφος : Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 350 μέτρων και σε εδάφη με κλίση, αργιλώδη και αμμοπηλώδη.
Τρύγος : 17 - 25 Αυγούστου
Οινοποίηση : Αποβοστρύχωση, προζυμωτική εκχύλιση 24 ώρες σε χαμηλή θερμοκρασία (8-10 C) κατόπιν ελεγχόμενη αργή ζύμωση με τις αυτόχθονες ζύμες του σταφυλιού και παραμονή σε δεξαμενή για 12 μήνες με τις λεπτές οινολάσπες.