0
Το καλάθι σας

Ποικιλιακή σύνθεση: Νεγκόσκα 50% - Ασσύρτικο 50%
Έδαφος : Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 300 - 400 μέτρων και σε εδάφη με κλίση, αργιλώδη και αμμοπηλώδη. Περίπου ίδιας ηλικίας αμπέλια με μ.ο. ηλικίας 15 έτη.
Τρύγος : 25 - 30 Σεπτεμβρίου .
Μικροκλίμα : Ημι-ηπειρωτικό κλίμα με κάποιες χιονοπτώσεις την περίοδο του χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι. Η βροχόπτωση κυμαίνεται από 400 – 600 mm ετησίως. Τεχνητή άρδευση δεν γίνεται. Το μεσοκλίμα του αμπελώνα περιγράφεται από βόρειους κυρίως ανέμους (Βαρδάρης), σχεδόν απουσία ανοιξιάτικων παγετών και χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία.
Οινοποίηση : Συνοινοποίηση των δύο ποικιλιών. Αποβοστρύχωση, κλασική ερυθρή αλκοολική ζύμωση με γηγενείς ζύμες και χωρίς προσθήκη οινολογικών υλικών (ένζυμα, πρωτεΐνες, κλπ). με ελεγχόμενη θερμοκρασία στην αλκοολική ζύμωση.Παραμονή με τα στέμφυλα 25 μέρες. Παραμονή σε βαρέλι για δώδεκα μήνες , δεν γίνεται σταθεροποίηση και κολάρισμα. Έπειτα, παραμονή σε ανοξείδωτη δεξαμενή για 2 μήνες και μετά την εμφιάλωση, η οποία γίνεται χωρίσ φιλτράρισμα, παραμένει για 1 χρόνο μέσα στο μπουκάλι.