0
Το καλάθι σας

Ποικιλιακή σύνθεση: Ξινόμαυρο 50% - Νεγκόσκα 50%
Έδαφος : Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 250 - 400 μέτρων και σε εδάφη με κλίση, αργιλώδη και αμμοπηλώδη. Μέση στρεμματική απόδοση 600 κιλά
Οινοποίηση : Παραμονή σε βαρέλι για πάνω από δώδεκα μήνες , δεν γίνεται σταθεροποίηση και η εμφιάλωση γίνεται χωρίς φιλτράρισμα. Το Decennium είναι ένα ερυθρό κρασί τύπου solera. Η πρώτη εμφιάλωση πραγματοποιήθηκε με σοδειές από το 2007 έως το 2016. Το κρασί αυτό ξεκίνησε να συνδυάζει 10 χρονιές τρύγου και ανά έτος θα προστίθεται η επόμενη. Αφού αφαιρεθεί δηλαδή από τα βαρέλια συγκεκριμένη ποσότητα κρασιού συμπληρώνεται η αντίστοιχη με το κρασί της τρέχουσας σοδειάς.